środa, 31 sierpnia 2022

ROK SZKOLNY 2022/2023

Zapraszamy wszystkie przedszkolaki do przedszkola od 1 września.

Dzieci należy przyprowadzić do godziny 8:45 .

Zebranie informacyjne dla wszystkich rodziców 

odbędzie się w poniedziałek, 5 września o godzinie 16: 30.

Obecność obowiązkowa. Prosimy , aby nie przyprowadzać na nie dzieci.