sobota, 27 marca 2021

Zawieszenie dzialalnosci przedszkola

           Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca br. 

od dnia 29 marca do dnia 11 kwietnia, ogranicza  się działalność przedszkola. 

Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia , na wniosek rodziców dzieci, którzy:


a)  są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

b)  realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

 c)  realizują zadania publiczne w związku  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 d)   pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

 e)   wykonują działania ratownicze,

 f)   są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6pkt5 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2020r. poz.1876 i2369), 

g)   są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa wart.48a ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,

 h)  są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart.67 i art.69 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,

 i)  są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

j)  są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k)  są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek


W razie takiej potrzeby prosimy o składanie wniosków drogą mailową na adres: mp3.katowice@gmail.com

środa, 24 marca 2021

Ankieta

 Szanowni Państwo!

Przekazuję Państwu ankietę dotyczącej jakości powietrza w mieście Katowice w 2021 roku.
Ankieta jest częścią badania przeprowadzanego przez Główny Instytut Górnictwa i Urząd Miasta Katowice w ramach międzynarodowego projektu AWAIR.  Projekt koncentruje się na problematyce jakości powietrza na terenach miejskich Europy Środkowej oraz wpływu zanieczyszczeń powietrza na życie i zdrowie mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Prosimy, aby ankietę wypełnił jeden z rodziców bądź opiekunów dziecka. Pragniemy zapewnić, że informacje uzyskane w ramach tej ankiety są anonimowe i traktowane będą jako poufne. Zostaną one opracowane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych.
Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.
Zespół Projektu AWAIR

poniedziałek, 22 marca 2021

Pożegnanie zimy, powitanie wiosny

 Misie i Tygryski postanowiły dzisiaj pozbyć się śladów zimy w swoich salach. Tygryski wyszły na spacer z kukłą Marzanny - zimowej panny, Misie wyniosły z przedszkola portret pani zimy. Obie panny zostały z premedytacją porzucone na śmietniku :)

Precz zimo zła!

https://photos.app.goo.gl/YKSEr4TiJgHNqNcj7niedziela, 21 marca 2021

WIOSNA

"(...) a wiosna przyszła pieszo, już kwiaty za nią spieszą, juz trawy przed nią rosną i szumią: witaj wiosno!"Zajęcia przyrodnicze "Zaczarowany świat przyrody"

 15 marca Kangurki wzięły udział w zajęciach zorganizowanych przez Pałac Młodzieży z cyklu "Zaczarowany świat przyrody". Tym razem temat zajęć to "Płazy i gady - nieznane i niedoceniane" Dzieci słuchały ciekawostek o gadach i płazach, układały puzzle, oglądały film przyrodniczy a na koniec wykonały żabę techniką origami.


https://photos.app.goo.gl/2KRBdoMWR5wrGfQJ9 

niedziela, 14 marca 2021

Misiowy koncert

 W kolejny piątek (12 marca) Kangurki złożyły rewizytę Misiom i w sali koncertowej wcieliły się w rolę słuchaczy. Na scenie pojawił się zespół grających i śpiewających Misiów, który w czasie koncertu zaprezentował dwa utwory na instrumentach perkusyjnych.  

https://photos.app.goo.gl/mauc728WLgbmRaCL6 

Mały teatrzyk

W piątek, 5 marca sala Kangurków zamieniła sie w teatr. Dzieci zaprezentowały teatrzyk kukiełkowy pt. "Czerwony Kapturek". Na widowni zasiadły zaproszone Misie, którym przedstawienie bardzo się podobało.  

 


https://photos.app.goo.gl/brQ85thC7Cv7HLA59